Over MOdus 8

Wat ik graag met u wil delen

Ik heb Art Center HOres opgericht vanuit een passie en een enthousiasme om kunst te laten spreken, om beelden te delen met iedereen, om de vrouw te tonen in haar kracht, schoonheid, kwetsbaarheid en haar ‘volmaakt zijn’ in haar onvolmaaktheid.
Art Center HOres is dan ook geen gewone kunstgalerij, het is een galerij met een visie en een missie.

De naam Hores is een afgeleide van de Egyptische god Horus, een liefdeskind van Isis en Osiris. Hij is ook een hemelgod die de op- en ondergaande zon symboliseert, een oneindige levenscirkel waarvan niemand weet wanneer hij begon en wanneer hij zal eindigen. Die oneindigheid staat ook centraal in de nieuwe galerij MOdus 8 waarbij de 8 afgeleid is van ∞, het symbool voor oneindigheid en ook van bescherming. Ik deel deze boodschap graag tijdens mijn kunstlezingen, want het hart heeft maar één taal, die van onbevangenheid en gelijkwaardigheid, van het niet-veroordelen. Want hunkeren we niet allemaal naar liefde en met liefde behandeld worden? Kunst is onvatbaar, gaat in se ook over onverklaarbare ‘liefde voor’, en is essentieel in een waardevol leven dat boven het materialistische uitstijgt en zoekt naar de essentie.
Wat die essentie precies is, zal voor iedereen anders zijn. Vandaar dat onze voorkeur intuïtief uitgaat naar een bepaalde kunstenaar zonder dat we kunnen verklaren waarom. Kunst raakt ons allemaal ergens in ons diepste binnenste en maakt ons mooiere mensen met een warmere uitstraling en meer begrip en mededogen. Kunst verzacht, kunst verenigt.
Met mijn galeries wil ik veel mensen in contact brengen met kunst en hen laten nadenken. Als ik dat kan bereiken, zal ik op het einde van mijn leven voldaan terugblikken.

Maar kunst kan en moet ook kritisch zijn. Kunst met een boodschap. Geen van onze 27 kunstenaars is zomaar lukraak verbonden met ons. Ook zij delen mijn boodschap van eenheid, respect, zijn stille boodschappers die in deze tijden van onrust, haat en geweld, broodnodig zijn. We mogen als mens nooit aanvaarden dat onder het mom van religie mensen gediscrimineerd of zelfs gedood worden.

Helaas zijn veel slachtoffers vrouwen. Vrouwen zijn nochtans de bakermat van het bestaan, zij creëren leven, zoals een kunstenaar zijn werk creëert. Daarvoor verdienen ze ultiem respect. We moeten met al onze energie uitroepen dat vrouwenmishandeling, -besnijdenis en -onderdrukking niet kunnen. Vrouwen hebben nog steeds niet dezelfde rechten, worden uitgehuwelijkt op kinderleeftijd, mogen niet naar school en worden verplicht hun schoonheid te verstoppen. Hun waardigheid wordt gekraakt. Toch zou elke vrouw met opgeheven hoofd door de straten mogen lopen, trots op wie ze is, gerespecteerd om het leven, de mildheid en het mededogen dat ze de wereld rondom zich schenkt.

Wij, u en ik, kunnen bijdragen aan een nieuwe wereld waarin de vrouw evenwaardig is aan de man. Door ervan overtuigd te zijn, de boodschap uit te dragen, ook in de praktijk, erover te praten of schrijven, of op welke manier dan ook te steunen. Dat proberen wij te doen, samen met onze kunstenaars, door het intrinsieke van hun kunst die u misschien mee naar huis neemt. Observeer, geniet, voel en deel.

Omdat wij financieel ons steentje willen bijdragen, steunen wij de wereldwijde organisatie www.unicef.com . In 2016 zullen wij 5000 euro storten. U kunt zich hierover verder informeren en misschien ook zelf een steentje bijdragen. De kinderen zullen u dankbaar zijn.

Niña Van den Bosch